Niekorzystne dla polskich firm zmiany w delegowaniu pracowników

Niekorzystne dla polskich firm zmiany w delegowaniu pracowników

Unijna Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła wstępne stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Nie przychyliła się do m.in. polskich propozycji, aby dyrektywa nie odnosiła się bezpośrednio do transportu.


Source: Infor.pl aktualności