Niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić transport do ośrodka w innej gminie

Niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić transport do ośrodka w innej gminie

Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawne dziecko do wybranego przez jego rodziców ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego także wtedy, gdy placówka ta znajduje się w miejscowości, która leży poza granicami jednostki samorządowej organizującej transport – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Source: Gazeta prawna