Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem przez członków zarządu

Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem przez członków zarządu

Członek zarządu odpowiada za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników swojego majątku. Za popełnienie tego czynu grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności.


Source: Gazeta prawna