Niezawodowy rodzic zastępczy ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Niezawodowy rodzic zastępczy ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Zróżnicowanie sytuacji rodzin zastępczych spokrewnionych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz rodzin zastępczych niezawodowych stanowi przejaw nieuzasadnionej dyskryminacji tych ostatnich.
Source: Gazeta prawna