Notariusz nie odpowiada za sfałszowany dowód osobisty

Notariusz nie odpowiada za sfałszowany dowód osobisty

Od notariusza nie można domagać się specjalistycznej wiedzy w zakresie fałszerstw dokumentów i podrabiania podpisów, a jedynie starannego zapoznania się z treścią dokumentów i dostrzeżenia widocznych śladów fałszu, nie wymagających wiedzy specjalistycznej. W konsekwencji sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego na podstawie sfałszowanego dokumentu nie musi oznaczać, że nie dochował on należytej staranności – stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach. Uzasadnienie wyroku zostało niedawno opublikowane.
Source: Gazeta prawna