Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów wymaga od gmin dokonania istotnych zmian w dotychczas stosowanych modelach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt tych zmian może być znaczny.

Source: Infor.pl aktualności