Nowe zasady sporządzania planów finansowych

Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Rozporządzenie to zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1394. Jakie zmiany wprowadzono tą nowelizacją?

Source: Infor.pl aktualności