NSA: Inne produkty dodane do zakupu to premia

NSA: Inne produkty dodane do zakupu to premia

Klienci, którzy za odpowiednio duże zakupy dostają dodatkowe produkty, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, który może być opodatkowany PIT – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Source: Gazeta prawna