NSA: MEN musi ujawnić nazwiska autorów podstawy programowej

&lt![CDATA[

Skargę na odmowę przez MEN udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych złożyła do WSA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla
Edukacji. WSA jesienią ub.r. nakazał ministerstwu ujawnienie nazwisk.
MEN złożyło skargę kasacyjną do NSA.

Według fundacji „podstawy programowe to oś konstrukcyjna polskiej
szkoły”. „Jako przedstawicielki organizacji, zajmującej się działaniami
na rzecz jakości edukacji, mamy prawo znać nazwiska osób, które je
przygotowały” – napisano na stronie internetowej fundacji w informacji
dotyczącej skargi do WSA. „Więcej – ma prawo znać je każda obywatelka i
obywatel, ponieważ wszyscy jesteśmy odbiorcami prawa powstającego w MEN
(pośrednio i bezpośrednio). Mamy prawo je znać, ponieważ jesteśmy – jako
podatnicy – zleceniodawcami tych autorów” – dodano.

WSA, który rozpatrywał we wrześniu skargę fundacji, orzekł, że
autorzy podstaw działają w sferze publicznej, a nie prywatnej, MEN ma
więc obowiązek udostępnić ich dane.

 
Minister edukacji Anna Zalewska, zapytana w czwartek przez
dziennikarzy, czy ujawni nazwiska autorów podstaw programowych, jeśli
NSA podtrzyma wyrok WSA, odpowiedziała: „Ja jestem legalistką”.

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska twierdzi, że wykonanie wyroku może nastąpić po jego doręczeniu.

– Oczekujemy na przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Właściwe wykonanie orzeczenia wymaga zapoznania się z oceną Sądu wyrażoną w uzasadnieniu – mów rzecznik.

]]
Source: Gazeta prawna