Obowiązek zwrotu wadium z odsetkami przy zamówieniach poniżej ustawowego progu

Przy zamówieniach publicznych poniżej ustawowego progu w kilku przypadkach środki z wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów były umieszczane na oprocentowanym rachunku bankowym. Odsetki albo nie były zwracane (małe kwoty) albo zamiast niezwłocznie – dopiero po kilku tygodniach/miesiącach od terminów ustawowych. Czy takie działanie regionalna izba obrachunkowa może potraktować jako błąd?

Source: Infor.pl aktualności