Obrady Zgromadzenia Ogólnego SN przerwane

&lt![CDATA[

We wtorek, podczas trzeciego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, sędziowie przeszli do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN. Każdy z sędziów mógł w głosowaniu tajnym zgłosić jedną kandydaturę. Spośród 99 sędziów w głosowaniu nad zgłoszeniami udział wzięło 95.

Jako kandydatów na nowego I prezesa zaproponowano 20 osób. Zgodę na kandydowanie wyraziło na razie 10. Są to sędziowie: Tomasz Artymiuk, Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka, Piotr Prusinowski, Marta Romańska, Adam Tomczyński, Włodzimierz Wróbel oraz Dariusz Zawistowski.

Dwie spośród zgłoszonych osób – sędziowie Halina Kiryło oraz Wiesław Kozielewicz – były nieobecne. Konieczne jest ich oświadczenie ws. ewentualnego kandydowania.

]]
Source: Gazeta prawna