Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża

Ministerstwo Finansów opublikowało ostrzeżenie o praktyce stosowania procedury VAT-marża do sprzedaży nowych towarów z kategorii elektronika. MF ostrzegło, że stosowanie tego typu praktyk prowadzi do powstania zaległości podatkowych i uzasadnia zastosowanie sankcji. MF zapowiada, że w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń VAT wyśle powiadomienia do przedsiębiorców handlujących elektroniką. Przedstawiamy treść komunikatu MF w tej sprawie.

Source: Infor.pl aktualności