Odwołanie wysłane przed decyzją jest skuteczne

&lt![CDATA[
]]
Source: Gazeta prawna