Opłata za udział w forum

Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zryczałtowaną opłatę za udział w Forum Oświaty Samorządowej w III kwartale 2017 r.? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

Source: Infor.pl aktualności