Opłaty za doprowadzenie do mieszkania mediów przedawnią się po sześciu albo po dziesięciu latach

Opłaty za doprowadzenie do mieszkania mediów przedawnią się po sześciu albo po dziesięciu latach

Roszczenie gminy wobec lokatorów o odszkodowanie uzupełniające za nieuregulowane opłaty z tytułu doprowadzenia do mieszkania mediów nie jest roszczeniem z działalności gospodarczej. Przedawnia się więc z upływem sześciu lat, a powstałe przed zmianą kodeksu cywilnego – po 10 latach – orzekł Sąd Najwyższy.
Source: Gazeta prawna