Oświadczenia majątkowe sędziów: Do piątku mają znaleźć się w internecie

Oświadczenia majątkowe sędziów: Do piątku mają znaleźć się w internecie

Oświadczenia majątkowe sędziów zamieścił już na swej stronie internetowej m.in. Sąd Najwyższy. „Sąd ma obowiązek na swojej stronie internetowej opublikować do 30 czerwca oświadczenia majątkowe składane przez sędziów i to wynika wprost z ustawy. SN spełnił swój obowiązek i opublikował oświadczenia majątkowe sędziów, którzy składają je na ręce I prezes SN” – powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Dodał, że oświadczenia były składane przez sędziów od początku roku.

Nowelizację 10 ustaw – w tym u.s.p. – Sejm uchwalił 30 listopada 2016 r. 20 grudnia podpisał ją prezydent Andrzeja Duda. Ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw 22 grudnia.

Nowela wprowadziła zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Nieujawniane są tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości oraz umożliwiające identyfikację ruchomości sędziego (np. numery rejestracyjne samochodu – PAP). Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Minister sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej tajności. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do trzech lat więzienia.

Zgodnie z jednym z przepisów nowelizacji „do oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”. W związku z tym w internecie do piątku znajdzie się część spośród złożonych przez sędziów oświadczeń majątkowych za 2016 r. Przepisy weszły bowiem w życie 6 stycznia, więc oznacza to, że oświadczenia za ubiegły rok złożone przez sędziów do 5 stycznia nie podlegają opublikowaniu.

Jak na przykład poinformował PAP rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Tomasz Szymański, zamieszczone na stronie tego sądu oświadczenia „będą dotyczyły około jednej trzeciej sędziów okręgu apelacji krakowskiej, ponieważ pozostali złożyli oświadczenia przed terminem wejścia w życie ustawy”.

„Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy myśleli, że wywiną się i w tym roku ich oświadczenia nie będą jawne, dlatego że przygotowałem zmianę ustawy i również te oświadczenia, które oni myśleli, że utajnią, będą też jawne. To jest dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoją oświadczenia majątkowe” – mówił w kwietniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Obecnie przed trzecim czytaniem w Sejmie jest projekt nowelizacji ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS, który przede wszystkim zakłada zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości i wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Znalazł się w nim jednak również przepis przejściowy mówiący, iż „informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów złożonych przed dniem 6 stycznia 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. udostępnia się w BIP w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm przejdzie do głosowania nad tą nowelizacją.

Oświadczenia majątkowe sędziów sądów powszechnych z poszczególnych apelacji będą upowszechniane – lub już zostały zamieszczone – na stronach internetowych poszczególnych sądów apelacyjnych. Na przykład oddzielna zakładka z oświadczeniami majątkowymi pojawiła się już na stronie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i dotyczy wszystkich sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej – okręgów w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. „Oświadczenia zostały opublikowane w czwartek 29 czerwca, czyli w wymaganym terminie” – potwierdził PAP rzecznik SA w Rzeszowie sędzia Stanisław Sielski.

Z kolei jak powiedział sędzia Szymański, oświadczenia majątkowe sędziów apelacji krakowskiej zostaną opublikowane na stronie sądu apelacyjnego w piątek pod koniec dnia pracy. „Obecnie strona jest testowana, a oświadczenia przygotowywane i weryfikowane, m.in. pod względem eliminacji danych umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania lub położenia nieruchomości” – dodał.


Source: Gazeta prawna