Recent Entries
Mandaty dla narciarzy: Za co możesz zostać ukarany na stoku?

Mandaty dla narciarzy: ...

W Polsce za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1241, z...
Rzeczywiste przeznaczenie paliwa decyduje o stawce akcyzy

Rzeczywiste przeznaczen...

Stawki akcyzy są określone w różnej wysokości w zależności od rzeczywistego przeznaczenia paliwa gazowego. Inna stawka ma zastosowanie przy sprzedaży tego paliwa finalnemu nabywcy w celach ogrzewania budynków, a inna jeśli ma być użyte jako paliwo silnikowe. Source: Infor.pl...
Czaputowicz: Eksperci KE niewłaściwie interpretują reformę sądownictwa w Polsce

Czaputowicz: Eksperci K...

Czaputowicz był pytany w radiowych Sygnałach Dnia, o to jak obecnie wyglądają relacje między Polską a Unią Europejską. „Prowadzimy dialog, wyjaśniamy nasze stanowisko. Pewna procedura została wdrożona przez Komisję Europejską; zajmie się tym Rada do spraw Ogólnych. W najbliższym...
Nietrzeźwemu rowerzyście nie można zakazać prowadzenia samochodu. RPO składa kasację

Nietrzeźwemu rowerzyści...

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ wyrokiem nakazowym z grudnia 2016 r. ukarał obwinionego M. F. grzywną 300 zł za kierowanie rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Orzekł też wobec niego środek karny w postaci półrocznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów...

Okresy uwzględniane prz...

Przy ustalaniu stażu emerytalno-rentowego zalicza się okresy składkowe, okresy nieskładkowe oraz niekiedy okresy uzupełniające. Aby jednak ZUS mógł brać te okresy pod uwagę, należy je odpowiednio udokumentować. Source: Infor.pl aktualności
195 spraw, 142 decyzje kończące postępowanie – Sąd Arbitrażowy podsumowuje 2017 r.

195 spraw, 142 decyzje ...

Source: Gazeta prawna
Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

Wydłużenie prawa do zas...

W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, rodzice będą mogli skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy na okres do 30 dni – taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz...
Jak zrekrutować pracownika pasującego do zespołu

Jak zrekrutować pracown...

Zatrudnienie nowego pracownika to szansa na rozwój firmy i wzmocnienie zespołu. Z drugiej strony nowy pracownik może sprawić, że dział zacznie się rozpadać. Dlatego, warto przeprowadzić taką rekrutację, która wyłoni najbardziej pasującą osobę do zespołu. Source: Infor.pl...