Pasażer bez biletu potrzebuje czasu na jego zakup. Kontroler musi poczekać

Pasażer bez biletu potrzebuje czasu na jego zakup. Kontroler musi poczekać

Sprawa dotyczyła powództwa z którym wystąpił pełnomocnik spółki zajmującej się transportem miejskim przeciwko jednej z pasażerek o zapłatę 270,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem opłaty za korzystanie z usług komunikacji nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Przeciwko pozwanej został wystawiony nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kobieta wniosła od niego sprzeciw. Twierdziła, że kontroler uniemożliwił jej zakup biletu u motorniczego za co następnie nałożył na nią opłatę dodatkową. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem pasażerki sąd stwierdził utratę mocy nakazu zapłaty w całości i przekazał sprawę do rozpoznania. Pozwana domagała się oddalenia powództwa w całości.


Source: Gazeta prawna