Pilitowski: KRS i SN spotyka zasłużona krytyka (WYWIAD)

Pilitowski: KRS i SN spotyka zasłużona krytyka (WYWIAD)

Fundacja Court Watch Polska 8 sierpnia złożyła w Kancelarii Prezydenta „Pakiet Obywatelski”. Jest to zbiór propozycji, zwiększających obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą w Polsce, mających przyczynić się do budowania powszechnego i trwałego zaufania do trzeciej władzy. Postulowano w nim wprowadzenie zmian w ustawach regulujących działania Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. O tych propozycjach i o stanie polskiego sądownictwa w rozmowie z PAP opowiedział prezes zarządu Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski.

PAP:. Jakich rozwiązań się w nich spodziewacie?

BP: Od pewnego czasu jest zgłaszany postulat, żeby powołać w SN osobną izbę do spraw dyscyplinarnych. Aby były one załatwiane jak najszybciej, proponowano także, żeby ta izba zajmowała się postępowaniami dyscyplinarnymi zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji, żeby ta procedura była szybsza. Wydaje się, że powstanie osobnej izby dyscyplinarnej w SN, takiej jaka istniała w SN przed wojną, jest bardzo prawdopodobne. To rozwiązanie już się pojawiło w projekcie poselskim z początku lipca. Być może będą jakieś drobne zmiany. Chyba najważniejszą ze zmian powinno być inne unormowanie tego, kto zostanie sędzią w izbie dyscyplinarnej. W projekcie poselskim to pierwszeństwo we wskazywaniu kandydatów miał minister sprawiedliwości – tylko spośród wskazanych przez ministra kandydatów KRS mógł wybierać osoby, a później prezydent powoływać, co oznacza, że wybór byłby bardzo ograniczony. Spodziewamy się, że zostanie przywrócona sytuacja, o której mowa w konstytucji, czyli KRS odgrywa przewodnią rolę w wyborze osoby i następnie prezydent to zatwierdza. Obawialiśmy się takiej sytuacji, że minister sprawiedliwości będzie chciał, żeby w tej izbie dyscyplinarnej zasiadali przede wszystkim prokuratorzy, ponieważ przepisy zaproponowane w projekcie poselskim na to pozwalały. Jeśli ta izba dyscyplinarna ma być izbą, która buduje pewne standardy etyczne w środowisku sędziowskim, w środowisku prawniczym, ponieważ miałaby się ona stać też izbą dyscyplinarną dla wszystkich zawodów prawniczych, to powinna ona składać się z osób, które budzą powszechny szacunek. Wyobrażam sobie, że do tej izby mogłyby być powołane osoby, które nawet nie mają wykształcenia prawniczego, ale mają społeczny mandat i takie życiowe doświadczenie, które je do tego predestynuje.

PAP: Jakie rozwiązania w ustawach o SN i KRS zwiększyłyby postulowaną przez Fundację Court Watch Polska obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą w Polsce?

BP: To, na co liczymy, to przede wszystkim zwiększenie wpływu samych obywateli na wybór sędziów do obu ciał.


Source: Gazeta prawna