Płatności bezgotówkowe w urzędzie to sprawniejsza administracja

PROBLEM

W jaki sposób można usprawnić działanie administracji samorządowej i np. skrócić czas obsługi interesantów?

RADA

Sposobem na rozwiązanie problemu może być wprowadzenie możliwości bezgotówkowego ponoszenia opłat za czynności urzędowe – np. za wydawanie zezwoleń czy dokumentów.

Source: Infor.pl aktualności