Postępowanie karne przeciwko pracownikowi – jak to wygląda z perspektywy pracodawcy

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi – jak to wygląda z perspektywy pracodawcy

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko pracownikowi stanowi utrudnienie nie tylko dla niego, lecz także dla zakładu pracy, w którym jest zatrudniony. A w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do ustania stosunku pracy. Istotna jest tu szczególnie pozycja pracodawcy, odczuwającego zarówno organizacyjne, jak i finansowe konsekwencje takiego zdarzenia. Warto przyjrzeć się więc uprawnieniom i obowiązkom pracodawcy, którego pracownik jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.
Source: Gazeta prawna