Powództwo opozycyjne: Narzędzie przeciwko egzekucji wykonanego zobowiązania

&lt![CDATA[

Merytoryczna i formalna obrona dłużnika

Dłużnik lub osoba trzecia mogą się bronić przed egzekucją w dwojaki sposób: za pomocą obrony formalnej i merytorycznej. Celem obrony formalnej jest eliminacja naruszeń przepisów procesowych i zapewnienie, aby egzekucja przebiegała zgodnie z prawem. Instytucjami służącymi do tego rodzaju obrony są np. skarga na czynności komornika, czy też zarzuty wobec planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Obrona merytoryczna polega z kolei na zwalczaniu zasadności lub dopuszczalności egzekucji. Jej przejawem jest właśnie przyznanie uprawnienia do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego, w tym powództwa opozycyjnego. W ten sposób można podnosić nastąpienie takiego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

]]
Source: Gazeta prawna