Prezes SN na 27 lipca zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Prezes SN na 27 lipca zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN

Zaznaczyła również, że w jej opinii sędziowie Sądu Najwyższego, którzy aktualnie orzekają w sądzie „mają najwyższy poziom merytoryczny i moralny”. „Zarzutów takich, że niewłaściwie orzekają stawiać im absolutnie nie można” – powiedziała.

„Średnia rozpatrywania spraw w SN to jest siedem miesięcy, nie można więc mówić, że istnieje jakaś opieszałości w tym zakresie” – dodała.

W ocenie Gersdorf „projekt ma pewne niedoróbki formalne”. „Ale może to jest zrozumiałe, skoro pracowało nad nim tylko 50 posłów i nie jest to fachowy dokument” – zaznaczyła. Za niepokojący uznała proces procedowania nad tak ważną ustawą. Przypomniała, że jest to projekt poselski, czyli nie będzie poddany konsultacjom.

„Nie jestem przywiązana do tego, żeby być I prezesem SN (…); liczę się z tym, że nie dotrwam do końca kadencji. Drugiej już nie zamierzam mieć ze względu na wiek. W tej chwili jest to oczywiste, że nie dotrwam nawet do końca tej kadencji” – oceniła Gersdorf.


Source: Gazeta prawna