Prezydenckie projekty ustaw o SN i KRS opublikowane. Co przewiduje reforma sądownictwa?

Prezydenckie projekty ustaw o SN i KRS opublikowane. Co przewiduje reforma sądownictwa?

instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;rozwiązania z zakresu zwiększenia efektywności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego, przebudowę struktury Sądu Najwyższego w związku z nowymi kompetencjami oraz zmiany w zakresie statusu sędziego Sądu Najwyższego, ingerencję w zasób kadrowy Sądu Najwyższego
Source: Gazeta prawna