Procedura whistleblower – obowiązki przedsiębiorców i członków zarządu wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w art. 2. ust 1. wskazuje na podmioty tzw.
Source: Infor.pl aktualności