Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto może wnieść uwagi

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto może wnieść uwagi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanym w drodze uchwały rady gminy. Stanowi podstawowy instrument kształtowania przestrzeni na określonym terenie. Wpływ na jego treść może mieć osoba, która złoży uwagi do projektu mpzp po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.
Source: Gazeta prawna