Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi

Planowane jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.
Source: Infor.pl aktualności