Prowadzenia kroniki szkolnej a ochrona danych osobowych

1. Szkoła prowadzi kronikę, w której zamieszcza zdjęcia z imprez, uroczystości szkolnych. Kronika jest eksponowana w izbie pamięci w szkole. Do kroniki mają dostęp goście podczas zwiedzania szkoły, uczniowie podczas zajęć, które odbywają się w izbie pamięci. Czy szkoła może w taki sposób prowadzić kronikę, czy też powinna posiadać zgodę uczniów – rodziców na umieszczenie zdjęć uczniów w kronice? 2. Szkoła prowadzi serwis fotograficzny
Source: Infor.pl aktualności