Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: Co to jest nieruchomość

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: Co to jest nieruchomość

Przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność jako nieruchomość należy traktować cały grunt ujęty w jednej księdze wieczystej, bez względu na istniejący w jego obrębie podział ewidencyjny.
Source: Gazeta prawna