Przeniesienie służbowe nauczyciela po reformie oświaty

W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania nauczycieli w szkołach w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi reformą oświatową, w okresie przejściowym poszerzono m.in. grono nauczycieli w stosunku do których będzie można zastosować przeniesienie służbowe, co oznacza, że w okresie do 31 sierpnia 2019 r. dopuszczalne będzie dokonywanie przeniesień nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak było do tej pory, ale także pedagogów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą nie będzie wymagało zapewnienia mu w nowym miejscu mieszkania i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem.

Source: Infor.pl aktualności