Przepisy dotyczące 50-proc. kosztów wymagają naprawy

Przepisy dotyczące 50-proc. kosztów wymagają naprawy

W dniu 1 marca 2018 r. w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się debata pod tytułem


Source: Infor.pl aktualności