Rejestracja pojazdu zabytkowego 2018

Rejestracja pojazdu zabytkowego 2018

Pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytkowy jeśli został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dodatkowo, poruszanie się na charakterystycznych żółtych tablicach będzie możliwe, jeśli samochód na podstawie odrębnych przepisów zostanie wpisany do inwentarza muzealiów.


Source: Gazeta prawna