Restrukturyzacja. Polityka „nowej szansy” dla zadłużonych firm przynosi efekty

Restrukturyzacja. Polityka „nowej szansy” dla zadłużonych firm przynosi efekty

Ewolucja warunków gospodarczych uzasadniała przeprowadzenie reformy w
zakresie obowiązującej od 2003 roku ustawy Prawo upadłościowe i
naprawcze. Dodatkowo porównanie zagadnienia upadłości z innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej jednoznacznie wykazało, iż postępowanie
upadłościowe i naprawcze w Polsce nie przynosiło pożądanych efektów,
było stosowane stosunkowo rzadko, ale często prowadziło do eliminowania
firm z obrotu gospodarczego w związku z zaistniałymi problemami
finansowymi.
Source: Gazeta prawna