RODO: Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych?

&lt![CDATA[
Czym będzie zajmował się Inspektor Ochrony Danych?

Inspektorzy Ochrony Danych (DPO) przejmą zakres obowiązków obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Mają sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. Do ich zadań należeć będą m.in.: pouczanie administratora o spoczywających na nim obowiązkach wynikających z rozporządzenia, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, przeprowadzanie systematycznych audytów w swoim miejscu pracy czy pomaganie w wdrażaniu  efektywnych środków technicznych i organizacyjnych, mających zabezpieczyć dane osobowe.

]]
Source: Gazeta prawna