Rolnicy za utrzymaniem hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego

&lt![CDATA[

Zarząd KRIR na podstawie wniosków, postulatów i uwag producentów zwierząt, przetwórców oraz innych podmiotów związanych z sektorem produkcji zwierzęcej Polsce, przekazał marszałkowi Sejmu stanowisko, w którym oczekuje wycofania z przedłożonych projektów zapisów dotyczących: zakazu chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer oraz uboju zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości (chodzi o tzw. ubój rytualny).

„Polska dzięki długoletniej pracy naukowców i hodowców zwierząt futerkowych jest obecnie jednym z czołowych producentów najwyższej jakości skór zwierzęcych. Wprowadzenie całkowitego zakazu chowu – w naszej opinii – jest ewidentnym działaniem mającym na celu wyeliminowanie polskich producentów z handlu światowego” – czytamy w stanowisku KRIR.

Izby Rolnicze twierdzą, że chów mięsożernych zwierząt futerkowych przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów utylizacji, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, szczególnie wytwarzanych w zakładach przetwórstwa drobiu i ryb. Dodano, że inne metody, w przypadku wprowadzenia zakazu, ich utylizacji spowodują wzrost kosztów produkcji, a tym samym cen zbytu produktów spożywczych dla wszystkich zakładów mięsnych branż: drobiarskiej, rybnej, wołowej i wieprzowej.

Zdaniem organizacji „argumenty podawane w uzasadnieniu przeciwko funkcjonowaniu ferm zwierząt futerkowych, oparte o zarzuty przeciwko niespełnianiu norm dobrostanu i negatywnym ich wpływie na środowisko i zdrowie ludzi, nie mogą stanowić podstaw do zakazania prowadzenia działalności gospodarczej”.

Odnosząc się do propozycji zakazu uboju zgodnego z zasadami religijnymi, KRIR wskazuje, że obecnie tzw. ubój rytualny wykonywany jest zgodnie z przepisami obowiązującymi we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

„Proponowane w projekcie dodanie ustępu 3a i 3b do art. 34 ustawy o ochronie zwierząt (art. 1 pkt 23 projektu ustawy), ograniczającego ubój zwierząt bez ogłuszania, dokonywany w krajowych ubojniach, jedynie na potrzeby członków krajowych związków wyznaniowych, ograniczy znacząco możliwości produkcyjne zarówno zakładów ubojowych, jak i przetwórczych szczególnie drobiu i bydła. Straty w konsekwencji poniosą również rolnicy producenci żywca i podmioty pośrednio z nimi powiązane” – podkreślono KRIR.

Projekty regulacji o ochronie praw zwierząt chwalą m.in. organizacje ekologiczne i broniące praw zwierząt. 

]]
Source: Gazeta prawna