Roszczenia alimentacyjne są uprzywilejowane wobec innych zobowiązań, o ile nie są fikcją

Roszczenia alimentacyjne są uprzywilejowane wobec innych zobowiązań, o ile nie są fikcją

Dwudziestoletnia studentka wystąpiła z pozwem przeciwko swojej matce o alimenty w wysokości 1500 zł miesięcznie, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia którejkolwiek z rat. Tłumaczyła, że nie jest w stanie opłacić kosztów związanych z codziennym życiem i pobieraną edukacją. Kobiety od dawna żywy w konflikcie. Po rozwodzie rodziców, powódka została w domu rodzinnym zajmowanym przez matkę. Niestety musiała się wyprowadzić, gdyż pozwana żądała od niej partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości. Nie widząc podstawy do płacenia na utrzymanie córki. Dziewczyna z uwagi na zapalenie dwunastnicy wymaga specjalistycznego leczenia oraz diety. Co miesiąc musi wydawać około 1500 zł na swoje utrzymanie. Pieniądze te przeznacza przede wszystkim na: leki, jedzenie, ubrania, pomoce naukowe.


Source: Gazeta prawna