Rozprawa w innym mieście nie usprawiedliwia obrońcy

Rozprawa w innym mieście nie usprawiedliwia obrońcy

Złożenie przez obrońcę wniosku o zmianę terminu rozprawy z uwagi na wyznaczenie innej rozprawy w tym samym czasie, a nawet wzięcie w niej udziału, nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że usprawiedliwił on przyczynę swojego niestawiennictwa – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Source: Gazeta prawna