Rozwód. Od kiedy rozdzielność majątkowa [ORZECZENIE, TERMIN]

&lt![CDATA[

Po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód małżeństwo zostaje rozwiązane. Wtedy też dochodzi do wszelkich skutków ustania małżeństwa (w tym rozdzielności). Jeżeli choć jedna ze stron nie jest zadowolona z wyroku i będzie wnosić apelację, wyrok będzie prawomocny dopiero wtedy, gdy swoje rozstrzygnięcie ogłosi sąd II instancji.

W przypadku braku zaskarżenia wyrok uprawomocni się – po 21 dniach od daty ogłoszenia wyroku przez sąd. Potem już nie ma możliwości, aby skutecznie wnieść apelację.

]]
Source: Gazeta prawna