Rozwód z obywatelem spoza Unii Europejskiej. Kiedy małżonek traci prawo pobytu?

&lt![CDATA[

Przykład

Obywatelka Polski Agnieszka P. od dwóch lat pracuje w Pradze w czeskim oddziale Samsunga. W styczniu 2018 roku poznała Maksyma N., który jest obywatelem Ukrainy. Po trzech miesiącach Maksym N. poślubił w Pradze Agnieszkę P. i jako członek rodziny obywatela Unii Europejskie, tj. będąc małżonkiem Agnieszki P. dostał zezwolenie na pobyt.

Małżeństwo uległo rozkładowi w lutym 2019 roku. W marcu Agnieszka P. wróciła do rodzinnego domu w Bielsku-Białej oraz złożyła pozew o rozwód. Maksym N. pozostał w Pradze.

Czy Maksym N. może przebywać w Pradze po tym, jak jego żona wróciła do Polski i kiedy Ukrainiec traci prawo pobytu w Czechach?

Polka Agnieszka P., która mieszka w Pradze, jest obywatelką Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem unijnym korzysta ze swobód UE, w tym przypadku z prawa swobodnego przepływu osób oraz prawa pobytu.

Pobyt Polki w Czechach regulowany jest art.7 (1a) dyrektywy 2004/38, który mówi, że wszyscy obywatele UE posiadają prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli są pracownikami najemnymi.

Ukrainiec Maksym N., który poślubił Agnieszkę P. uzyskał prawo pobytu w Czechach jako członek rodziny obywatelki Unii Europejskiej. Kwestię tę reguluje art.7 (2) dyrektywy 2004/38. Przepis mówi, że prawo pobytu w państwie rozciąga się na członków rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednak art. 13 (2) dyrektywy 2004/38 zaznaczona, że zachowanie prawa pobytu dla małżonka spoza UE jest możliwe, jeżeli przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego małżeństwo trwało co najmniej trzy lata, w tym jeden rok w przyjmującym państwie członkowskim.

Agnieszka P. oraz Maksym N. wzięli ślub w Pradze w kwietniu 2018 roku. Małżeństwo uległo rozkładowi w lutym 2019 roku, a w marcu Agnieszka P. w Bielsku-Białej złożyła pozew o rozwód. Małżeństwo Polski i Ukraińca, mieszkających w Czechach, tj. w państwie przejmującym trwało mniej niż rok. Maksym N. traci prawo pobytu po rozwodzie z Agnieszką P.

Ponadto, zgodnie z orzeczeniem TSUE, aby obywatel państwa trzeciego uzyskał prawo pobytu w państwie członkowski, musi towarzyszyć członkowi rodziny, który posiada obywatelstwo unijne. Jeżeli jednak obywatel UE opuszcza przyjmujące państwo członkowskie i osiedla się w innym państwie, małżonek, który nie jest obywatelem UE przestaje spełniać wymogi, które umożliwiają mu prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim.

Polka Agnieszka P., która jest obywatelką Unii Europejskiej wyjechała z Czech, tj. państwa przyjmującego w lutym 2019 roku. Jej mąż Maksym N., obywatel Ukrainy pozostał w Pradze. Jednak zgodnie z orzeczeniem TSUE obywatel Ukrainy stracił prawo pobytu w Czechach po tym, jak jego żona Agnieszka P. opuściła państwo przyjmujące.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2004/38 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw CzłonkowskichOrzeczenie TSUE Kuldip Singh i in. przeciwko Minister for Justice and Equality (C-218/14)

]]
Source: Gazeta prawna