RPO o odmowie druku plakatu fundacji LGBT: Kara za bezzasadną odmowę usługi zgodna z konstytucją

&lt![CDATA[

Karanie za bezzasadną odmowę wykonania usługi jest zgodne z konstytucją, bo zapobiega dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny – uznał RPO w zamieszczonym na stronie RPO we wtorek stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego wobec zaskarżonego przez prokuratora generalnego artykułu Kodeksu wykroczeń.

Na podstawie zaskarżonego artykułu sądy uznały winę drukarza, który odmówił wykonania tzw. roll-upu fundacji LGBT. Według RPO, „drukarz nie mógł powoływać się na wolność sumienia i religii, bo jego odmowa nie polegała na bezpośrednim wyrażaniu określonego wyznania czy światopoglądu”.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do TK na kanwie sprawy pracownika łódzkiej drukarni, który odmowę wykonania usługi dla fundacji LGBT tłumaczył swymi przekonaniami. Został prawomocnie uznany przez sąd za winnego wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, przy czym sąd odstąpił od wymierzenia kary. Artykuł ten przewiduje grzywnę do 5 tys. zł za umyślną i bez uzasadnionej przyczyny odmowę wykonania świadczenia, do którego jest się zobowiązanym.

]]
Source: Gazeta prawna