Ruszają konsultacje koncepcji nowego prawa zamówień publicznych

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju
Source: Infor.pl aktualności