Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem z przekazywaniem ziemi rolnej

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem z przekazywaniem ziemi rolnej

Ma ona duże znaczenie dla praktyki notarialnej. Część rejentów odmawiała sporządzania aktów notarialnych w przypadku, gdy stronami umowy: czy to sprzedaży, czy darowizny były osoby, które nabyły nieruchomość rolną po 30 kwietnia 2016 i które chciały ją następnie przekazać swoim najbliższym.

Powód? Zapisy znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 – dalej u.k.u.r.). Tej, która weszła w życie w zeszłym roku i istotnie ograniczyła obrót ziemią.

Zgodnie z art. 2b wskazanego aktu każda osoba będąca nabywcą nieruchomości rolnej po 30 kwietnia 2016 roku jest obowiązana prowadzić gospodarstwo rolne osobiście, przez okres co najmniej 10 lat od dnia stania się właścicielem gruntu. Nie może też jej sprzedać. Od powyższych obowiązków zwolnić może natomiast jedynie sąd, i to wyłącznie gdy zbycie gruntu „wynika z przyczyn losowych, niezależnych” od aktualnie władających ziemią (ust. 3 art. 2b u.k.u.r.).


Source: Gazeta prawna