Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

&lt![CDATA[

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeśli zapadnie ewentualna
decyzja o wznowieniu postępowania, to „sąd uchyla zaskarżone orzeczenie i
przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania”.
„Uchylając zaskarżone orzeczenie, sąd może wyrokiem uniewinnić
oskarżonego, jeżeli nowe fakty lub dowody wskazują na to, że orzeczenie
to jest oczywiście niesłuszne, albo też postępowanie umorzyć” – głosi
jednak także Kpk.

Jak informował po posiedzeniu obrońca Komendy mec. Zbigniew
Ćwiąkalski, o uniewinnienie przed SN zawnioskował zarówno on, jak i
prokuratura.

Komendę skazano prawomocnie za zabójstwo, do którego doszło 31
grudnia 1996 r. Odsiadywał on wyrok 25 lat więzienia w Zakładzie Karnym w
Strzelinie. W marcu został przez sąd penitencjarny przy Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na
wolność po 18 latach pozbawienia wolności. Według prokuratury – która
zgromadziła nowe dowody w tej sprawie, mężczyzna nie popełnił zbrodni,
za którą został skazany.

Z prośbą o ponowne zajęcie się sprawą Komendy do ministra
sprawiedliwości-prokuratora generalnego zwrócili się w zeszłym roku
rodzice ofiary – Małgorzaty K. Śledztwo zostało wznowione w 2017 r., a
prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M.
Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze
szczególnym okrucieństwem i zabójstwa piętnastoletniej Małgorzaty K. Od
tego czas M. przebywa w areszcie.

 
Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia
obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie
dotyczące zabójstwa i zgwałcenia Małgorzaty K. prowadzi natomiast
Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

]]
Source: Gazeta prawna