Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS autorstwa Andrzeja Dudy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS autorstwa Andrzeja Dudy

Za całością ustawy, wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami, głosowało
237 posłów, przeciw było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej
przyjęto niemal wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski
mniejszości klubów opozycyjnych.

Nowela ustawy o KRS m.in. wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na
wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm; dotychczas wybierały ich
środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9
możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5
głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15
kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez
każdy klub. W przypadku klinczu głosowano by na tę samą listę, a o
wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Wcześniej w piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt także został złożony przez prezydenta Dudę.

Duda złożył projekt nowelizacji ustawy o KRS – oraz projekt ustawy o
SN – w końcu września br. W lipcu zawetował nową ustawę o SN i nowelę
ustawy o KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność.
Zapowiedział wtedy, że w dwa miesiące przedstawi własne projekty.
Uzasadniając weto ws. KRS prezydent podkreślał, że aprobuje ogólną ideę
zmian, ale wybór sędziów do Rady przez Sejm wymaga większości 3/5
głosów, co będzie „wyrazem konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w
parlamencie”.

Przez kilka tygodni ws. prezydenckich projektów o SN, oraz o KRS,
trwały rozmowy między przedstawicielami PiS i Andrzeja Dudy. Były też
spotkania prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.


Source: Gazeta prawna