Senat rozpoczął pracę nad nowelą ustaw o Sądzie Najwyższym, KRS i prokuraturze

&lt![CDATA[

Pierwszym punktem obrad Senatu będzie nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze – zdecydowano w Senacie w głosowaniu.

Wniosek o zmianę kolejności
rozpatrywania punktów zgłosił w imieniu swojego klubu senator Marek
Martynowski (PiS). Został on przyjęty w głosowaniu, mimo sprzeciwów
senatorów PO, m.in. wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Borusewicz podkreślił, że senatorowie nie są przygotowani do pracy
nad tym punktem. Pierwszym punktem posiedzenia Senatu – według
harmonogramu – miała być debata nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy
ws. referendum dot. zmian w konstytucji.

Inni senatorowie PO zgłaszali wnioski o przerwę, które również zostały przez Senat odrzucone głosami senatorów PiS.

Senacka komisja zarekomendowała w poniedziałek całej Izbie przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Odrzucenia nowelizacji chcą senatorowie PO, którzy przekonywali, że jej przyjęcie będzie oznaczało domknięcie procesu „podporządkowywania władzy politycznej organów władzy sądowniczej”.

Zmiany w ustawach przewidują m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie – tak jak obecnie głosi przepis – dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy „zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN”. Jak zaznaczono, w zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.

]]
Source: Gazeta prawna