SN: Sąd może wyjaśnić treść nieprecyzyjnego testamentu

SN: Sąd może wyjaśnić treść nieprecyzyjnego testamentu

Gdy są wątpliwości co do kręgu spadkobierców, kwestie te powinny być wyjaśnione za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych w postępowaniu sądowym.
Source: Gazeta prawna