SN: Stanowiska prezesów Izby Pracy i Izby Karnej są obsadzone

&lt![CDATA[

Jak powiedział sędzia Rączka, „po dyskusji która była spójna”, podjęto dwie uchwały. W pierwszej Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznało za bezprzedmiotowe zwołanie zgromadzenia Izby w kwestii wyboru trzech kandydatów na stanowisko prezesa Izby, „ponieważ stwierdza, że stanowisko prezesa Izby Pracy jest obsadzone”.

Rączka poinformował, że także zgromadzenie sędziów Izby Karnej – mając na względzie treść postanowienia SN z 2 sierpnia – uznało za bezprzedmiotowe zwołanie zgromadzenia izby w celu wyboru trzech kandydatów na stanowisko prezesa Izby Karnej, ponieważ stanowisko prezesa tej Izby jest obsadzone.

„Mamy prezesów dwóch Izb, w związku z tym sędziowie zebrani na zgromadzeniach uznali, że nie ma zgłaszania kandydatur na te funkcje, które nie są funkcjami wakującymi, są funkcjami obsadzonymi” – powiedział Rączka.

]]
Source: Gazeta prawna