SN wystosował kolejne pytania prejudycjalne do TSUE

&lt![CDATA[

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN pytania dotyczą „zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek”.

„SN wniósł o zastosowanie trybu przyspieszonego oraz o połączenie niniejszej sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą zawisłą przed TSUE na skutek pytań prejudycjalnych przedstawionych przed SN 2 sierpnia br.” – przekazał zespół prasowy SN.

Jak poinformował Michałowski pytania wystosowano na kanwie sprawy „o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę”. „Spór wyniknął pomiędzy pracownikiem – obywatelem Polski, a spółką szwajcarską” – dodał.

]]
Source: Gazeta prawna