SN wyznaczył termin pierwszej ze spraw, której dotyczył wyrok TSUE

&lt![CDATA[

„W związku z tym, że posiedzenie ma charakter niejawny, mając na uwadze społeczne znaczenie zagadnienia oraz duże zainteresowanie, służba prasowa SN zwróciła się do składu orzekającego z prośbą o rozważenie jawnego ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie” – przekazał Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak dodał, więcej informacji na temat posiedzenia zostanie przekazanych w przyszłym tygodniu, po decyzji składu orzekającego.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 19 listopada wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to SN ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby – zgodnie z wyrokiem TSUE – przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Sprawa wyznaczona na 5 grudnia była jedną z tych, w których SN wystosował pytania prejudycjalne, na które TSUE udzielił odpowiedzi 19 listopada. Postępowanie przed SN dotyczy odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie opinii z lipca 2018 r. co do dalszego zajmowania stanowiska sędziego NSA. W składzie rozpatrującym tę sprawę są sędziowie SN: Piotr Prusinowski, Bohdan Bieniek i Dawid Miąsik. 

]]
Source: Gazeta prawna