„Spacerówka” nie jest podstawowym elementem wyprawki

„Spacerówka” nie jest podstawowym elementem wyprawki

Sprawa dotyczyła powództwa o ustalenie ojcostwa, zasądzenie na rzecz dziecka renty alimentacyjnej a także zwrotu wydatków (4 tys. zł) związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu.

Powódka wyjaśniła, że z powodu agresywnych zachować ojca dziecka rozstała się z nim na początku ciąży. Od tego czasu mężczyzna nie pomagał jej finansowo, a także nie interesował się nią i dzieckiem. Kobieta wyliczyła, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1200 zł, do tego dochodzą koszty utrzymania mieszkania, w których partycypuje razem z rodzicami. Na kwotę wskazaną jako trzymiesięczny koszt utrzymania matki w okresie połogu składały się: koszty suplementacji (900 złotych), koszty odzieży ciążowej (450 złotych), koszty wyprawki dziecka (2 tys. złotych), koszty wizyt u ginekologa (600 złotych). Ostatecznie żądanie zostało zmniejszone do 3 tys. zł.

Ponieważ mężczyzna zaprzeczał jakoby dziecko było jego, sąd musiał zlecić przeprowadzenie testów DNA. Wyniki jednoznacznie wykazały, że pomiędzy pozwanym a małoletnią istnieje więź pokrewieństwa.


Source: Gazeta prawna